Strenger toezicht telefonische werving

Om de consument te beschermen tegen misbruik zullen verzekeraars en assurantietussenpersonen (makelaars, schadebemiddelaars, of agenten van assurantietussenpersonen) die potentiële klanten werven en telefonische contracten verkopen, moeten voldoen aan nieuwe verplichtingen, die zullen gelden vanaf 1 april 2022. Nieuwe regels dus tegen telefonische intimidatie, met name voor bedrijven die telefonisch willen verkopen.

Zij moeten voortaan:

  1. vanaf het begin van het gesprek vragen om de uitdrukkelijke toestemming van de potentiële klant en het gesprek beëindigen als de gesprekspartner zich verzet en de gegevens van hun lijst verwijderen;
  2. nagaan of, indien de opgeroepen persoon reeds een contract heeft dat identiek is aan het voorwerp van de werving, dit contract opgezegd kan worden in geval van inschrijving op het hem aangeboden contract;
  3. alle documenten sturen met betrekking tot het contract alvorens het te sluiten, en controleren of ze zijn ontvangen;
  4. 24 uur wachten voordat u het contract ondertekent;
  5. een elektronische of handgeschreven handtekening verzamelen (een mondelinge overeenkomst is niet voldoende);
  6. alle documenten sturen met betrekking tot de ondertekening van het contract, de geldigheidsdata en de beëindigingsvoorwaarden;
  7. de opname van het telefoongesprek die tot de transactie heeft geleid, gedurende twee jaar bewaren als bewijs in geval van een geschil, en de veiligheid van deze opname waarborgen.

Deze nieuwe bepalingen worden toegevoegd aan de verzekeringscode. Bij niet-naleving worden ze bestraft met een boete van maximaal € 1.500 (5e klasse overtreding).

Bron: Service Public.fr

Print Friendly, PDF & Email