pesticiden in Groenten en fruit

UFC-Que Choisir* heeft een kritische analyse gepubliceerd van 14.000 monsters die zij onderzocht hebben van biologische en conventionele producten. Uit de analyse blijkt dat meer dan de helft van de geteste groenten en fruit in de intensieve landbouw (**) is verontreinigd met pesticiden waarvan wordt vermoed dat ze kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting of DNA of hormoonontregelaars zijn.
In de geteste monsters werden maar liefst 150 gevaarlijke stoffen geïdentificeerd. De resultaten zijn bijzonder verontrustend: voor groenten en fruit uit de intensieve landbouw wordt de aanwezigheid van één van deze bestrijdingsmiddelen met een hoog risico aangetoond in meer dan de helft (51%) van de controles en van minstens twee bestrijdingsmiddelen met een hoog risico voor 30% van de controles.
Onder de meest besmette groenten en fruit vinden we bovenaan de ranglijst kersen, waarin voor 92% van hen een risicoresidu werd gedetecteerd. Dit geldt ook voor bleekselderij (91%) en grapefruit (91%). Risicovolle residuen zijn gevonden in andere veel geconsumeerde voedingsmiddelen, zoals appels (80% besmet), druiven (77%), aardbeien (76%), sperziebonen (74%), aubergines (63%), salades (58 %), paprika (58%), meloen (57%) en tomaten (57%).

Het is niet verwonderlijk dat het onderzoek juist aantoont dat biologische voedingsmiddelen veel minder verontreinigd zijn omdat er voor deze productiewijze geen synthetische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Ter vergelijking: de analyse laat zes keer minder biologische tomaten zien die besmet zijn met risicovolle bestrijdingsmiddelen in vergelijking met tomaten uit de conventionele landbouw. Het is zeven keer minder voor biologische sperziebonen en acht keer minder voor appels. De UFC-Que Choisir specificeert dat in de zeldzame gevallen waarin het biologische voedsel besmet is, het gehalte aan risicovolle pesticiden veel lager is dan bij conventionele. Terwijl de resultaten van gezondheidscontroles op voedingsmiddelen regelmatig tot officiële tevredenheid leiden, toont de kritische analyse van de UFC-Que Choisir aan dat de huidige regelgeving inzake pesticiden het niet mogelijk maakt om de afwezigheid van risico’s in voedsel te garanderen. Deze controles houden namelijk in wezen rekening met de door de regelgeving toegestane maximumwaarden voor residuen (MRL). Hoewel er steeds meer onafhankelijke onderzoeken komen om te waarschuwen voor de gevaarlijkheid van bepaalde pesticiden, blijven gezondheidsinstanties ze toestaan op basis van studies die door fabrikanten zijn ingediend. De discrepanties tussen officiële instanties vormen extra mazen in de regelgeving. Ondanks het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die glyfosaat als een waarschijnlijk kankerverwekkend middel beschouwt, heeft de Europese Commissie het gebruik ervan in 2017 met 5 jaar verlengd. Wat Frankrijk betreft, dat het Europese verbod op neonicotinoïden negeert, heeft het ook het gebruik van sommige ervan op bieten verlengd tot ten minste eind 2022.

* L’ Union fédérale des consommateurs—Que choisir, kortweg UFC-Que Choisir genoemd, is een vereniging die op 26/09/1951 opgericht is. UFC-Que Choisir wil de consument informeren, adviseren en verdedigen. In 2019 bracht het 140 lokale verenigingen samen met iets meer dan 138.000 leden en zorgde het voor 350 opvangpunten verspreid over heel Frankrijk.

** De intensieve landbouw is een landbouwproductiesysteem dat gekenschetst wordt door veel inzet van productiemiddelen met het doel de productie te optimaliseren. In dit systeem wordt veel arbeid verricht door landbouwmachines.