Planten en onze gezondheid

Informatie over de mogelijke gezondheidsrisico's

Vanaf 1 juli 2021 zijn winkeliers verplicht om voorafgaand aan de aankoop van planten hun klanten te informeren over de potentiële gevaren van bepaalde planten. De informatie gaat dan over de mogelijke gezondheidsrisico’s (allergie, huidreactie, vergiftiging) van planten, de middelen om iedereen te beschermen en de te nemen maatregelen bij risicovolle blootstelling.

Allergieën of vergiftiging bij inslikken:
Enkele planten kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Verkopers moeten informatie op een goed zichtbare en leesbare manier opnemen op het begeleidende document (etiket, bord, beschrijving) van planten die een risico voor de gezondheid kunnen opleveren.

De gezondheidsrisico’s kunnen zijn:

 • giftig bij inslikken;
 • luchtwegallergie door pollen;
 • abnormale huidreactie;
 • oogbeschadiging…

Middelen om dit te voorkomen zijn:

 • kinderen weghouden;
 • vermijd blootstelling aan mensen met allergieën;
 • vermijd contact met de huid ….

Wat te doen:

 • bel bij inslikken een antigifcentrum op 15 of 112;
 • spoel blootgestelde delen af met water en was alle kleding die in contact is geweest;
 • bij een abnormale huidreactie een antigifcentrum of een arts raadplegen…

Deze informatie moet voorafgaand aan de aankoop worden verstrekt, of het nu gaat om een verkoop in het klein, een verkoop op afstand, een dienstverlening of een openbare aankoop. Tuinarchitecten moeten hun klanten informeren op het moment van de offerte.
Er is een lijst met 58 soorten die de menselijke gezondheid in gevaar kunnen brengen, ingedeeld in vier categorieën:

 • soorten die giftig kunnen zijn bij inname, zoals de Oleander;
 • soorten waarvan het stuifmeel allergie voor de luchtwegen kan veroorzaken, waaronder Hazelaar, Olijf;
 • soorten die huidreacties kunnen veroorzaken, zoals Philodendron;
 • soorten die bij contact met de huid en blootstelling aan de zon een abnormale huidreactie kunnen veroorzaken (fytofotodermatose), zoals Engelwortel.

Om iedereen op grote schaal te informeren over de risico’s bij inslikken, contact of allergie van de luchtwegen die verband houden met deze planten die in de natuurlijke omgeving of in particuliere woningen aanwezig zijn, heeft Le ministère des Solidarités et de la Santé, in samenwerking met Fredon France, op 1 juli 2021 de site plantes-risque.info/ gelanceerd. Deze site maakt het mogelijk om een zoekopdracht op naam of een visuele zoekopdracht van de plant uit te voeren. Het maakt het ook mogelijk om de middelen te kennen om de risico’s te kennen, de goede reflexen te hebben bij symptomen en geeft aanwijzingen over de aanwezigheid van de plant in de natuurlijke omgeving.

Belangrijk: In geval van symptomen na inname van een giftige plant, wordt aanbevolen om contact op te nemen met het dichtstbijzijnde antigifcentrum via het telefoonnummer 15 of het nummer 112. Het is ook raadzaam om het etiket of een foto van de plant te bewaren om de identificatie te vergemakkelijken.

Info: Service-public.fr