Update 25 november 2021

Donderdag 25 november om 12.30 uur heeft de minister van Volksgezondheid Olivier Véran de maatregelen uiteengezet die de regering heeft genomen om de snelle hervatting van de Covid-19-epidemie tegen te gaan.

“De vijfde golf zal sterker en langer zijn”, merkte Olivier Véran op. “We hebben de middelen om ons individueel en collectief te beschermen tegen de gevolgen van deze nieuwe golf dankzij vaccins, dankzij voorzorgsmaatregelen en dankzij de gezondheidspas. Vandaag zal ik geen lockdown, avondklok of bewegingsbeperkingen aankondigen. We kiezen ervoor om vrijheid en verantwoordelijkheid met elkaar te verenigen. ”

Vaccinatieherinnering voor iedereen vanaf de 5e maand
“Het vaccin beschermt ons”, drong de minister aan, die de afname van de effectiviteit in de loop van de tijd onderstreepte. “Wetenschappelijke autoriteiten zijn van mening dat deze booster al vijf maanden na de tweede injectie moet worden gegeven: de vaccinbooster zal openstaan voor alle volwassenen van 18 jaar en ouder, vijf maanden na hun tweede injectie. “Meer dan 15 miljoen volwassenen komen dus in aanmerking, en kunnen zaterdag al een afspraak maken voor een injectie. “We hebben genoeg vaccins (25 miljoen!) om iedereen te immuniseren”.

Voor de vaccinatie van kinderen legt Olivier Véran uit dat hij wacht op het advies van l’Agence Européenne.

Vanaf 15 december is de gezondheidspas voor 65-plussers niet meer actief als de boostervaccinatie niet binnen zeven maanden na besmetting of na de laatste injectie is gedaan. En vanaf 15 januari is deze gezondheidspas voor alle andere doelgroepen, dat wil zeggen Fransen van 18 tot 64 jaar, niet meer actief als de boostervaccinatie niet is gedaan binnen deze periode die ongewijzigd blijft: zeven maanden na de laatste injectie.

Voorzorgsmaatregelen zijn nog steeds van onschatbare waarde in de strijd tegen de pandemie volgens Olivier Véran die de terugkeer van goede gewoonten, hydroalcoholische gel en het dragen van een mondkapje aanmoedigt. Een decreet maakt het vanaf deze vrijdag verplicht op alle plaatsen waar de gezondheidspas al wordt aangevraagd, evenals voor buitenevenementen, zoals kerstmarkten, naar goeddunken van de préfecture. 

Maar over een paar weken komt er een nieuw wapen: begin december kan een nieuw antiviraal middel worden voorgeschreven, dat verkrijgbaar zal zijn in de pharmacie. Het zal toegankelijk zijn voor mensen die risico lopen.

En als een leerling positief is, worden al zijn kameraden getest en blijven de positieven thuis. “Er zullen niet langer systematische klasafsluitingen zijn, maar een massale screening van leerlingen in de klas. “

Update 9 november 2021

 • De coronapas (le passe sanitaire) van 65-plussers is vanaf 15 december in Frankrijk alleen geldig als men een boosterprik (3e vaccinatie) heeft gehad. President Macron heeft dat in een tv-toespraak op 9 november aangekondigd. Zonder de coronapas krijgt men geen toegang tot onder meer de horeca en het openbaar vervoer.
 • Personen tussen 50 en 65 jaar kunnen vanaf december een boosterprik (3e vaccinatie) krijgen. De boosterprik vanaf 65 jaar is in Frankrijk al langer beschikbaar.
 • Vanwege corona is de hervorming van het pensioenstelsel tot na de presidentsverkiezingen van 2022 uitgesteld.
 • Verder kondigde hij aan dat Frankrijk nieuwe kernreactoren gaat bouwen.

Update 4 november 2021

Om de vaccinatie tegen Covid-19 bij mensen ouder dan 80 jaar te verbeteren, is een nieuw gratis nummer ingesteld om het maken van vaccinatie-afspraken thuis of bij een zorgverlener gemakkelijker te maken en om ouderen te helpen zich te laten vaccineren. Wat is het nummer om te bellen? Hoe werkt het?

Het gratis nummer 0 800 730 957 is elke dag toegankelijk van 6u tot 22u om 80-plussers een afspraak te laten maken (eerste of tweede injectie of boosterdosis):

 • thuis: met toestemming van de persoon organiseert de begeleider de afspraak (dag, tijd, plaats) door contact op te nemen met een gezondheidswerker die bevoegd is om te vaccineren;
 • of rechtstreeks naar een tot vaccinatie bevoegde gezondheidswerker: de consulent maakt dan een afspraak en regelt zo nodig het vervoer naar de plaats van vaccinatie.

Ouderen kunnen zelf bellen om een afspraak voor vaccinatie te krijgen of het verzoek doen via hun mantelzorger, hun thuishulp of een andere persoon die daarmee akkoord gaat.

Ouderen met beperkte mobiliteit kunnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op vergoeding van vervoerskosten (tot en met 31 december 2021).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vanaf 8 november 2021 zullen leerlingen van basisscholen in 40 departementen (op het moment van de update niet in de Dordogne, wel in de Lot en in de Lot-en-Garonne) hun mondkapjes moeten opzetten vanwege de heropleving van de epidemie. Deze departementen registreren een incidentie van meer dan 50 per 100.000 inwoners gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen

Update 7 oktober 2021

Geen aanpassing van de passe sanitaire vóór 15 november, waarschuwt de regeringswoordvoerder Gabriel Attal in verband met een risico van toename van de Covid-epidemie in de wintermaanden.
“De regering werkt aan aanpassingen van de passe sanitaire, omdat noch het mondkapje, noch enige andere maatregel die vandaag de dag geldt, eeuwig is, en zodra we iets kunnen verminderen zullen we dat natuurlijk doen”, zei hij aan het einde van de ministerraad.
“Maar de tijd is niet gekomen om alle beperkingen nu op te heffen. Als er aanpassingen moeten plaatsvinden, kan dat niet vóór 15 november gebeuren”, bena-drukte hij.
De wet voorziet in de toepassing van de passe sanitaire tot 15 november en een wetsvoorstel om deze te verlengen tot na deze datum moet op 13 oktober worden ingediend in de ministerraad.

Pas op in de wintermaanden!
Woensdag heeft le Conseil Scientifique een advies uitgebracht waarin we worden opgeroepen om voorzichtig te zijn omdat we de winterperiode ingaan, en we weten dat bij deze gelegenheid de epidemie opnieuw kan beginnen, aldus Gabriel Attal.
Hij benadrukte dat “in bijna dertig departementen de epidemie niet langer afneemt, en zelfs heel licht begint te stijgen. We moeten waakzaam blijven”, drong hij aan.

Met ingang van vrijdag 15 oktober 2021 zijn de PCR-test en de anti-genentest niet langer gratis. De zelftest wordt niet meer voor de ‘pass sanitaire’ geaccep-teerd.
De PCR-test kost bij de laboratoria € 43,89. De prijs van de antigenentest varieert van € 22,02 tot € 45,11.

Update 21 september 2021

De minister van Volksgezondheid Olivier Véran heeft bevestigd dat de regering een mogelijke versoepeling van de gezondheidspas in verschillende departementen overweegt (ook voor de Dordogne!).
De overheid heeft de afgelopen dagen een duidelijke afname van de Covid-19-besmetting vastgesteld in 41 departementen die momenteel een incidentie hebben van minder dan 50 gevallen per 100.000 inwoners.

Bron: Covidtracker

Update 20 september 2021

Gabriel Attal, regeringswoordvoerder, kondigt binnenkort “un Conseil de Défense” aan “om te overleggen over een mogelijke aanpassing van de beperkingen in verband met Covid-19 in overeenstemming met de evolutie van de epidemie in elk gebied, omdat we de situatie zien verbeteren”, aldus Gabriel Attal zondag op BFMTV.

Update 17 september 2021

“Met een gezondheidssituatie die blijft verbeteren, kunnen we misschien de gezondheidspas in bepaalde gebieden opheffen”, aldus Emmanuel Macron.

Eerder deze week maakte Santé Publique France bekend dat alle gezondheidsindicatoren blijven verbeteren. Donderdag 16 september prees Emmanuel Macron tijdens de bijeenkomsten van “Rencontres de l’Union des entreprises de proximité (U2P)” de resultaten van de gezondheidspas. Met een verbetering van de gezondheidssituatie benadrukte het staatshoofd “dat hij overweegt om bepaalde beperkingen op te heffen (inclusief de gezondheidspas) en versoepelingen door te voeren, zodra de omstandigheden het toelaten. En als ik de cijfers zie, zal dat niet zo lang meer duren in de gebieden waar het virus minder circuleert”.

Van zijn kant onderstreepte Olivier Véran op 16 september ook dat de situatie aanzienlijk verbeterd is en dat als deze dynamiek aanhoudt we kunnen overwegen om bepaalde maatregelen te versoepelen. Bij de microfoon van RTL maakte de minister van Volksgezondheid de balans op door te verklaren: “ Er zijn nog steeds zo’n 10.000 besmettingen per dag, de epidemie is nog niet voorbij. Aan de andere kant, we zitten op een reductiesnelheid van minstens 30% in één week, de ziekenhuisbelasting in Frankrijk neemt af – minder dan 2000 patiënten op de intensive care – we zijn op de goede weg”.

Update 3 september 2021: Nieuwe Coronavariant "Mu"

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt toezicht op een nieuwe coronavariant genaamd “Mu”. Deze mutatie van het virus voegt zich bij vier andere varianten in de categorie van  Variants of Interest (VOI)“, maar wordt op dit moment nog niet als zorgwekkend” beschouwd. Wat de organisatie WHO zorgen baart, is de aanwezigheid van mutaties die kunnen wijzen op een risico van “immune ontsnapping” (resistentie tegen vaccins) en benadrukt dat verdere studies nodig zijn om de kenmerken ervan beter te begrijpen. De variant “Mu” (wetenschappelijke naam B.1.621) werd in januari voor het eerst ontdekt in Colombia, maar is ook aangetroffen in andere Zuid-Amerikaanse landen en in Europa (België, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Italië en Nederland).  Sinds eind 2020 en het verschijnen van varianten die een verhoogd risico vormen voor de wereldwijde volksgezondheid, heeft de WHO besloten om de varianten die moeten worden gecontroleerd en in de gaten worden gehouden (zoals de nieuwe variant Mu) en die varianten die als zorgwekkend worden beschouwd, te karakteriseren om prioriteit te geven aan surveillance- en onderzoeksactiviteiten.

Update 26 augustus 2021

Olivier Véran deelde op 24 augustus mee: “de Haute Autorité de Santé (HAS) heeft ons geïnformeerd over een eventuele 3e vaccinatie tegen Covid-19”. De voorbereidingen hiervoor (voor ongeveer 18 miljoen personen) zijn naar aanleiding daarvan gestart, zodat de eerste vaccinaties vanaf september kunnen beginnen. De vaccinatie zal gratis zijn.
Ook de regeringswoordvoerder Gabriel Attal deelde dinsdag 24 augustus mee dat de campagne voor een derde dosis van het Covid-19-vaccin vanaf september gaat starten voor de in aanmerking komende personen: bewoners van verpleeghuizen en voor langdurige zorg (USLD), thuiswonende 80-plussers, personen met een zeer hoog risico op een ernstige vorm van Covid-19 en personen met een niet of niet goed functionerend immuunsysteem (immuungecompromit-teerd).
Jean Castex, Premier ministre, heeft in een interview op 26 augustus meegedeeld dat de systematische campagne voor een derde dosis van het Covid-19-vaccin start op 12/13 september. Er moet een periode van ongeveer 6 maanden zitten tussen de tweede en de derde vaccinatie.

Waarom een derde dosis?
Verschillende onderzoekers zijn van mening dat de bescherming van het vaccin in de loop van de tijd zou kunnen afnemen, vooral met de verspreiding van de Deltavariant of nieuwe stammen van het virus. De derde dosis zou daarom de immuunrespons versterken. “Recente studies suggereren een vermindering van de werkzaamheid van alle vaccins, in het bijzonder tegen de Deltavariant”, onderstreept de HAS, “zelfs als deze vermindering moet worden bevestigd door andere studies en op langere termijn”. De HAS beveelt ook een boosterdosis met een mRNA-vaccin aan voor mensen die het Janssen-vaccin hebben gehad, vanaf vier weken na de vaccinatie. De reden daarvoor is dat het waarschijnlijk is dat een enkele dosis niet volstaat als bescherming tegen de Deltavariant.
Newsscientist: “Zowel het Pfizer-vaccin als het AstraZeneca-vaccin zijn ongeveer 15 procent minder effectief tegen de Deltavariant dan tegen de eerste Coronavariant, zo blijkt uit een groot onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.”

Een gedeelte uit het persbericht van 24 augustus van de Haute Autorité de Santé (HAS):

“Frankrijk maakt momenteel een vierde golf van de Covid-19-epidemie door, die met name verband houdt met de verspreiding op het nationale grondgebied van de Deltavariant. Om de vaccinbescherming van de bevolking te versterken, heeft het ministerie van Volksgezondheid contact opgenomen met de HAS om de populaties te specificeren die in aanmerking komen voor een boosterdosis vaccin. In het licht van de meest recente beschikbare gegevens heeft de HAS op 24 augustus haar advies gepubliceerd waarin zij aanbeveelt om een boosterdosis toe te dienen aan personen van 65 jaar en ouder en personen die een risico lopen op ernstige vormen van Covid-19 en die 3e vaccinatie te koppelen aan de voor eind oktober geplande griepvaccinatiecampagne.
De eerste doelstellingen van de vaccinatiecampagne waren het verminderen van de sterfte, om ernstige vormen van Covid-19 te voorkomen en de druk op het gezondheidssysteem en de verspreiding van de epidemie te verminderen.
Na een korte onderbreking aan het eind van het voorjaar heeft de hervatting van de epidemie in verband met het verschijnen van de Deltavariant die meer overdraagbaar is, ons herinnerd aan het cruciale karakter van deze problematiek”.
U kunt hier het persbericht verder lezen.

Reizen & corona: Update 8 augustus 2021

Informatie gegeven door Stichting Nederlanders buiten Nederland:

Voor veel Nederlanders wereldwijd is het vakantietijd, oftewel reistijd in coronatijd. Hieronder volgt een korte update van alle meest recente relevante informatie, o.a. gebaseerd op contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en VWS, en meerdere kamervragen die afgelopen mei en juli ingediend zijn (en inmiddels deels beantwoord):

 • Gratis testen in Nederland in augustus via www.testenvoorjereis.nl
  Tijdens de maand augustus kan iedereen die zich in Nederland bevindt, zich gratis laten testen via deze website (pcr of antigeen), waarbij je bij een negatieve uitslag een internationaal gecertificeerd reisdocument kunt downloaden. Je hebt hiervoor wel een BSN nodig. Ben je in NL en heb je nog geen BSN: dit is gelijk je kans dit te regelen via een afspraak bij RNI, al kan dit soms wel wat tijd kosten – we horen dat er wachtrijen kunnen zijn, dus het is aan te raden zeer tijdig deze afspraak te maken.
 • Gevaccineerd worden in Nederland
  Iedereen die naar Nederland komt – ook korter dan een maand – en een BSN heeft, kan gelijk online een vaccinatie-afspraak maken, of al eerder vanuit het buitenland via het landelijk informatienummer van de GGD (+31 20 205 1351). Volgens de minister kan ook het Janssen-vaccin gekozen worden (bij kort verblijf in Nederland).
 • Veranderende reisvereisten
  Houd de website www.nederlandwereldwijd.nl/ in de gaten voor de eisen om Nederland binnen te komen. Andere landen hebben vaak net iets andere eisen. De ANWB heeft hier een actueel overzicht van, de ANWB Reiswijzer.
 • Omzetten buitenlands vaccinatiebewijs naar EU Digital COVID Certificate
  We krijgen geregeld vragen wanneer en hoe een buitenlands vaccinatiebewijs omgezet kan worden naar een EU Digital COVID Certificate (voor EU burgers), waarmee je gemakkelijker door de EU kan reizen. In deze brief aan de SNBN geeft de minister aan via een volgende Kamerbrief hier nader op in te gaan. Wel verwijzen we alvast naar deze overheidspagina waar al veel informatie te vinden is hierover. Zodra we meer weten, melden we dat in de nieuwsbrief.
 • Vaccinaties voor kwetsbare Nederlanders in kwetsbare landen
  Dit blijft een heikel punt. We weten dat er kwetsbare Nederlanders (bijvoorbeeld zij die slecht ter been zijn) in verschillende kwetsbare landen wonen – bijvoorbeeld Peru, Thailand, Mozambique en Zuid-Afrika – die lokaal niet aan hun vaccinatie kunnen komen. Meerdere keren hebben we de overheid gevraagd om – al dan niet in Europees verband – voor hen een oplossing te zoeken, maar tot nu weigert de overheid iets voor hen te doen. Ook recente kamervragen zijn hier op ingegaan. We wachten op antwoord.

Bron: Stichting Nederlanders buiten Nederland

Hier kunt u nog meer info vinden over dit onderwerp.

Update 8 augustus 2021

Aan de vooravond van de inwerkingtreding van de maatregel legt minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, enkele (kleine) versoepelingen vast:

 • Voortaan is een negatieve screening 72 uur geldig en niet langer 48 uur voor niet-gevaccineerden”, aldus minister Olivier Véran
 • Het wordt mogelijk om naast antigeen-testen en PCR-testen ook een zelftest uit te voeren onder toezicht van een gezondheidswerker. Ook deze is 72 uur geldig
 • Er zal niet naar de gezondheidspas worden gevraagd voor een bezoek aan een huisarts, maar in ziekenhuizen zal dat wel zo zijn, maar het mag in geen geval een belemmering vormen voor toegang tot nuttige en dringende zorg”, aldus Olivier Véran

visactu-loi-sanitaire-ce-qui-est-valide-ce-qui-est-censure-par-le-conseil-constitutionnel

Update 6 augustus 2021

De prefect van de Dordogne kondigt de terugkeer aan van het dragen van het mondkapje in 21 gemeenten van het departement vanaf zaterdag 7 augustus tot het einde van de maand.

Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne, heeft op 6 augustus 2021 het dragen van een mondkapje opnieuw verplicht gesteld in 21 gemeenten in de Dordogne. Het gaat om: 11 in de sector Sarlat, 5 in de sector Périgueux en Bergerac, 4 in de sector Nontron. 

De betrokken gemeenten zijn:

Sarlat
Le Bugue
Les Eyzies
Saint-Cyprien
Pays-de-Belvès
Castelnaud-la-Chapelle
Domme
La Roque-Gageac
Limeuil
Beynac
Montignac

Brantôme
Bourdeilles
Jumilhac-le-Grand
Saint-Jean-de-Côle

Bergerac
Le Buisson-de-Cadouin
Lalinde
Monpazier
Eymet

Perigueux

Het dragen van een mondkapje wordt daarom verplicht in sommige straten van deze 21 gemeenten van 9.00 tot 19.00 uur (soms tot 20.00 uur), vanaf zaterdag 7 augustus tot het einde van de maand, omdat steeds meer mensen getroffen worden door het coronavirus in de Dordogne.

Update 5 augustus 2021

Verlengde gezondheidspas en verplichte vaccinatie van zorgverleners: wat zegt Le Conseil Constitutionnel?

Gezondheidspas uitgebreid naar bars, restaurants en aan boord van treinen voor lange reizen, verplichte vaccinatie voor personeel in gezondheidsinstellingen, schorsing van de arbeidsovereenkomst?
Door de storende circulatie van de Delta-variant over het hele grondgebied worden nieuwe gezondheidsmaatregelen ingevoerd vanaf 9 augustus 2021 om een sterke hervatting van de Covid-19-epidemie af te remmen. D
e bepalingen waarin is voorzien in de wet met betrekking tot het beheer van de gezondheidscrisis zijn afgekondigd op 6 augustus 2021 in het Staatsblad naar aanleiding van de aankondigingen van Emmanuel Macron op 12 juli 2021.

Het uitreisregime uit de noodtoestand, ingesteld door de wet van 31 mei 2021 tot 30 september 2021, wordt verlengd tot 15 november 2021. Tijdens deze periode kan de regering bepaalde maatregelen nemen met betrekking tot reizen of de toegang tot bepaalde vestigingen.

De gezondheidspas wordt verlengd

De gezondheidspas (aanvankelijk ingevoerd tot 30 september 2021) kan nu worden opgelegd tot 15 november 2021.

De gezondheidspas is al verplicht voor reizigers die van of naar Frankrijk komen en sinds 21 juli 2021 bovendien op alle plaatsen die gebruikt worden voor culturele, sportieve en vrijetijds activiteiten, evenals beurzen en tentoonstellingen die meer dan 50 personen ontvangen.

De gezondheidspas is vanaf 9 augustus 2021 verplicht in:

 • bars en restaurants, zowel binnen als buiten op het terras;
 • warenhuizen en winkelcentra. De préfet van een departement kan indien het noodzakelijk is andere maatregelen nemen. De lijst van betrokken centra en warenhuizen moet dus door de préfet worden opgesteld;
 • seminaries;
 • openbaar vervoer (treinen, bussen, vliegtuigen) voor lange afstanden;
 • ziekenhuizen, accommodatie-instellingen voor afhankelijke ouderen (verpleeghuizen) en rusthuizen voor begeleiders, bezoekers en patiënten die worden ontvangen voor geplande zorg.

Er kan niet naar de gezondheidspas worden gevraagd in geval van medische nood!

Le Conseil Constitutionnel heeft op 5 augustus, de verlenging van de gezondheidspas dan ook bekrachtigd en valideerde de uitbreiding van de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie voor verzorgers. “De wetgever heeft de doelstelling van de grondwettelijke waarde van de bescherming van de gezondheid nagestreefd”, stelde de Raad. Zij waren echter van oordeel dat de verplichte isolatie van patiënten gedurende tien dagen niet “noodzakelijk, passend en evenredig” is.

De gezondheidspas is vereist:

 • voor het publiek (18+) op al deze plaatsen en etablissementen vanaf 9 augustus 2021 . De pas is vanaf 30 september 2021 verplicht voor jongeren van 12 t/m 17 jaar;
 • voor personeel dat daar vanaf 30 augustus 2021 werkt . Bij het niet kunnen tonen van deze pas kan hun arbeidsovereenkomst worden geschorst, zonder vergoeding voor zowel contracten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd (tenzij de persoon verlof opneemt met instemming van zijn werkgever). Als de situatie langer dan 3 werkdagen duurt, belt de werkgever de werknemer of gemachtigde voor een gesprek om zijn/haar situatie te regulariseren en om de mogelijkheden te onderzoeken van een tijdelijke tewerkstelling in een andere functie die niet onder deze verplichting valt (bijvoorbeeld een functie zonder contact met het publiek). De schorsing eindigt op het moment dat de geschorste werknemer de vereiste bewijsstukken overlegt of is toegewezen aan een functie waar hij niet aan de gezondheidspasplicht is onderworpen. Ontslag bij gebrek aan Covid-vaccinatieis is niet mogelijk.

Niet goedgekeurd door Le Conseil Constitutionnel:

 • het voortijdig verbreken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, wanneer de werknemer op verzoek van de werkgever geen gezondheidspas toont.
 • Daarentegen is door Le Conseil Constitutionnel wel goedgekeurd dat de werkgever een arbeidsovereenkomst-voor onbepaalde tijd kan opschorten (zonder betaling van loon), wanneer hij eist dat de werknemer een gezondheidspas toont en deze dat weigert. Deze maatregel gaat in op 30 augustus 2021.

Vanaf maandag 9 augustus 2021 zal het dus nodig zijn een volledig vaccinatieschema te hebben, d.w.z. de twee injecties te hebben gehad, voor al deze activiteiten in ons dagelijks leven.

Update 26 juli 2021

l’Assemblée Nationale heeft zondagnacht (25/26 juli 2021) definitief het wetsvoorstel aangenomen over de verlenging van de gezondheidspas en de vaccinatieplicht van zorgverleners in de strijd tegen de gezondheidscrisis van het coronavirus.

Er volgt geen ontslag voor personen die vanwege hun beroep de vaccinatieplicht niet naleven, maar wel een schorsing van salaris. Werknemers in de betrokken sectoren moeten vanaf 30 augustus in het bezit zijn van een gezondheidspas.

Het door l’Assemblée Nationale definitief aangenomen wetsvoorstel over de verlenging van de gezondheidspas treedt in werking in restaurants, bars, cafés (inclusief terrassen), beurzen en tentoonstellingen, in TGV- en Intercity-treinen, in touringcars, in vliegtuigen en in medische instellingen (behalve in noodgevallen).
Het wetsvoorstel moet nu ook nog goedgekeurd worden door Le Conseil Consititutionnel. Op 5 augustus 2021 nemen zij een besluit over het wetsvoorstel.

De verplichting van een gezondheidspas in grote winkelcentra is geschrapt. Les Préfectures van de departementen kunnen indien de situatie dit vereist de gezondheidspas departementaal opleggen.

De gezondheidspas – negatieve Covid-test, vaccinatiebewijs of herstelcertificaat – was deze week al in werking getreden op “plaatsen van vrije tijd en cultuur” waar meer dan 50 mensen samenkomen, behalve voor 12-17-jarigen. Zij zijn vrijgesteld van de gezondheidspas tot 30 september.

Verplichte vaccinatie van zorgverleners

Het wetsvoorstel verplicht inenting van personeel in ziekenhuizen, klinieken, verpleeg- en rusthuizen, voor brandweerlieden, voor bepaalde militairen, maar ook voor professionals en vrijwilligers met ouderen, ook thuis.

Deze vaccinatieplicht (of overlegging van een attest van herstel na Covid-19) gaat volledig in op 15 september. Tot die tijd kunnen de betrokken professionals nog negatieve testen voorleggen – en daarna als ze een eerste injectie hebben gedaan.

Vrijstellingen zijn mogelijk voor mensen die een medische contra-indicatie voor vaccinatie rechtvaardigen.

Er kunnen hoge boetes opgelegd worden, namelijk van 1.500 euro, een jaar gevangenisstraf en 9.000 euro boete bij meer dan drie keer verbaliseren in 30 dagen.
Het gebruik van een frauduleuze pas wordt bestraft met een boete van 135 euro, zes maanden gevangenisstraf en een boete van 3.750 euro als dit meer dan drie keer gebeurt in 30 dagen.

Tot 15 november

Dit wetsvoorstel gaat uit van de verlenging tot 15 november 2021 (einde noodtoestand).

Update 12 juli 2021

Vanwege de zorgwekkende verspreiding van de Delta-variant over het hele grondgebied, heeft de president van de republiek, Emmanuel Macron, op maandag 12 juli 2021 nieuwe gezondheidsmaatregelen aangekondigd.

De “Gezondheidspas” werd uitgebreid tot alle plaatsen van cultuur en vrije tijd vanaf 21 juli 2021, verplichte vaccinatie voor personeel in gezondheidsinstellingen vóór 15 september, comfort-tests moeten betaald worden in de herfst, Service-Public.fr beschrijft deze nieuwe maatregelen die gepland zijn om een sterke hervatting van de Covid-19-epidemie.

Vanwege de toegenomen verspreiding van Covid-19 en een toename van ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care, werd vanaf 13 juli 2021 de noodtoestand uitgeroepen op Martinique en op het eiland Réunion. Gezien de verslechtering van de gezondheidssituatie had de prefectuur van Guadeloupe ook het herstel van dwingende redenen vanaf 12 juli aangekondigd om tussen Guadeloupe en Martinique te reizen.

Verlenging van de gezondheidspas

Vanaf 21 juli 2021 is de gezondheidspas verplicht in alle plaatsen van cultuur en vrije tijd (theaters, bioscopen, musea, pretparken, festivals, concertzalen, enz.) die plaats bieden aan meer dan 50 personen. Om toegang te krijgen tot deze plaatsen moet een bewijs van niet-besmetting met Covid overlegd worden (12-17 jaar: voor hen geldt dat vanaf 30 augustus de gezondheidspas op alle plaatsen waar deze geldt overlegd moet worden*) door middel van volledig vaccinatiebewijs, negatieve RT-PCR of antigeentest van minder dan 48 uur, resultaat van een RT-PCR-test positief, minstens 11 dagen en minder dan 6 maanden, wat wijst op herstel van Covid. Het kan op papier of digitaal worden gepresenteerd vanuit de TousAntiCovid-applicatie.

Vanaf begin augustus moet de gezondheidspas verplicht worden in cafés, bars en restaurants, ook op terrassen, maar ook in ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Het wordt ook verplicht aan boord van vliegtuigen, treinen (TGV, Intercités) en interregionale bussen voor langeafstandsreizen.

Deze maatregel zal het voorwerp uitmaken van een wetsvoorstel dat 21 juli door het parlement werd behandeld.

Alle medewerkers op plaatsen waar de pas wordt opgelegd aan klanten, moeten ook de gezondheidspas krijgen. Bij de invoering van deze nieuwe gezondheidsmaatregelen zal echter flexibiliteit worden verleend aan personen onder de 18 jaar en aan het personeel van de betrokken inrichtingen.

 * De datum voor 12-17 jaar is op 26 juli 2021 gewijzigd in 30 september 2021!

Verplichte vaccinatie voor gezondheidswerkers

De vaccinatieplicht voor 15 september 2021 betreft:

 • al het personeel, al dan niet verplegend, in ziekenhuizen, klinieken, bejaardentehuizen, huisvestingsinstellingen voor afhankelijke ouderen (Ehpad) en instellingen voor mensen met een handicap;
 • alle professionals of vrijwilligers die in contact komen met ouderen of kwetsbaren, ook thuis.

Vanaf 15 september worden er controles uitgevoerd en kunnen er sancties worden genomen tegen niet-gevaccineerd personeel binnen de gestelde tijd.

Goed om te weten:  Om de hervatting van de epidemie en de opkomst van de Delta-variant tegen te gaan, staat de hele zomer een massale vaccinatie gepland. De Fransen kunnen dus hun eerste of tweede dosis vaccin op hun vakantieplek krijgen.

Bij de start van het schooljaar zullen op scholen specifieke vaccinatiecampagnes voor middelbare scholieren worden ingezet.

Met ingang van begin september, zal een recall (3 e dosis van het vaccin) worden aangeboden aan de meest kwetsbare mensen (bewoners van verpleeghuizen, 75-plussers, mensen met een ziekte met een risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm) die gevaccineerd zijn in januari of februari 2021.

Betaalde “comfort” screeningstests

In de herfst worden PCR- en antigeenscreeningstests voor Covid-19, bekend als comfort (dat wil zeggen uitgevoerd om naar een plaats te gaan waar de gezondheidspas verplicht is of om te reizen) belastbaar.

Alleen door een arts of voor mensen in een contactsituatie voorgeschreven PCR- of antigeentesten kunnen door de Zorgverzekering worden vergoed.

Let op:  Screeningstests voor Covid-19 (PCR en antigenen) werden betaald voor buitenlandse toeristen die naar Frankrijk komen en voor Fransen die niet in Frankrijk wonen. Ze moeten nu € 43,89 betalen voor een PCR-test en € 25 voor een antigeentest.

In het grootstedelijke Frankrijk, in de departementen met een incidentie van meer dan 200 per 100.000 inwoners en een toenemend aantal ziekenhuisopnames, kunnen de prefecten plaatselijk remmaatregelen nemen.

Geconfronteerd met de groeiende dreiging van de Delta-variant, wil Frédéric Perissat, préfet van de Dordogne, de vaccinatie een nieuwe impuls geven. Op donderdag 22 juli wordt een centrum opgericht op de campus voor beroepsopleiding in Boulazac-Isle-Manoire. Het doel is om diegenen te vinden die niet gevaccineerd zijn omdat ze geïsoleerd zijn, te ver van de vaccinatiecentra, of omdat ze bang zijn. Het vergemakkelijken van de vaccinatie van werknemers is nu een van de prioriteiten in de Périgord.
De tweede injectie kan nu tussen drie en zeven weken na de eerste worden gegeven, en hoeft niet per se op dezelfde plaats gedaan te worden.

Frédéric Perissat benadrukte bovendien nogmaals het belang van het respecteren van alle voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje in besloten ruimtes, maar ook buiten als er veel mensen zijn.


Update juli 2021: Vergoeding PCR-test uitgevoerd in het buitenland

Reist u naar het buitenland en moet u een verplichte of noodzakelijke PCR-test ondergaan? Houd er rekening mee dat de dekking door de Zorgverzekering van een in het buitenland uitgevoerde PCR- of antigeentest afhankelijk is van het land waar deze wordt uitgevoerd. Het vergoedingspercentage varieert naargelang het werd gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland of in een ander land.

Test uitgevoerd in een EU/EER-lidstaat of in Zwitserland

Verplichte tests om het land binnen te komen en tests die om medische redenen (aanwezigheid van symptomen) worden uitgevoerd in een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, worden gedekt door de ziekteverzekering wanneer het onderzoek onmiddellijk noodzakelijk is.
U moet dan uw Europese ziekteverzekeringskaart tonen bij het uitvoeren van de test.

Als de test niet onmiddellijk noodzakelijk is of als de verzekerde niet in het bezit is van zijn Europese ziekteverzekeringskaart, wordt de test betaald door het ziekenfonds wanneer de verzekerde terugkeert naar Frankrijk op voorwaarde dat hij formulier S 3125 “Zorg ontvangen in het buitenland heeft ingevuld” en ervoor te hebben gekozen om in het gedeelte “Behandeling ontvangen in de EU/EER/Zwitserland” te worden vergoed volgens de Franse tarieven of volgens de tarieven van het land van verblijf.

Bij een keuze voor vergoeding volgens Franse prijsstelling worden deze screeningstesten 100% vergoed door de Zorgverzekering op basis van een forfaitair bedrag van € 35 dat overeenkomt met de kosten en analyse.
Als bewijs dient de factuur van de uitgevoerde test bij dit formulier te worden gevoegd.

Test uitgevoerd in een land buiten de EU/EER of Zwitserland

Alleen medische, dringende en onverwachte onderzoeken vallen onder de Zorgverzekering tot 27% van het bedrag van de kosten, met een maximum van € 35.

Om de betaling van zijn/haar test te krijgen, moet de verzekerde bij zijn terugkeer naar Frankrijk het ingevulde formulier S 3125 “Zorg ontvangen in het buitenland” naar zijn ziekenfonds sturen, vergezeld van een medisch voorschrift of medisch attest.

Goed om te weten: Als u op vakantie gaat in een staat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, vraag dan minstens 15 dagen voor uw vertrek uw Europese Ziekteverzekeringskaart (EHIC) aan. Informatie over de EHIC kunt u vinden op de website van het CAK of klik hier. Met de pas kunt u uw rechten op een ziektekostenverzekering aantonen en kunt u profiteren van de dekking van uw medische zorg ter plaatse, in overeenstemming met de wetgeving en formaliteiten die van kracht zijn in het land van verblijf. Alleen zorg die tijdens het verblijf noodzakelijk wordt (spoedeisend, onverwacht) kan door de EHIC worden vergoed.

Juli 2021 Service-Public.fr

Update 17 juni 2021:

Einde van het dragen van een masker buiten op 17 juni, opheffing van de avondklok vanaf 20 juni

Op woensdag 16 juni 2021 maakte premier Jean Castex tijdens een toespraak van de ministerraad bekend dat het dragen van een mondkapje vanaf donderdag 17 juni niet meer verplicht is buitenshuis en dat de avondklok (tot 20 juni van 23.00 uur tot 06.00 uur) zou worden opgeheven vanaf zondag 20 juni in plaats van 30 juni, zoals aanvankelijk gepland was.

Deze door de minister-president aangekondigde versoepelingsmaatregelen zijn genomen vanwege de verbetering van de gezondheidssituatie.

Buiten een mondkapje dragen

Vanaf donderdag 17 juni 2021 is het dragen van een mondkapje buitenshuis niet langer verplicht behalve in situaties van groepering van mensen, en in het bijzonder:

 • plaatsen waar een groot aantal mensen samenkomen;
 • Wachtrijen;
 • markten;
 • stadions.

Het dragen van een mondkapje blijft verplicht op gesloten plaatsen, zoals kantoren, winkels, openbaar vervoer, musea, theaters, bioscopen en restaurants wanneer men van tafel opstaat.

Gezondheidsmaatregelen blijven gehandhaafd tot 30 juni

Ondanks de opheffing van de avondklok, blijven de gezondheidsmaatregelen en -meters die zijn ingevoerd op de meeste plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn (theaters, bioscopen, cafés en restaurants, musea, sport- en culturele evenementen) gehandhaafd tot 30 juni 2021.

Zo blijft het protocol met betrekking tot de organisatie van het Fête de la Musique op 21 juni 2021 zoals het is.

Update 9 juni 2021:

Veranderingen vanaf 9 juni:

 • de avondklok gaat in om 23.00 uur
 • telewerken wordt flexibeler gemaakt
 • de ontvangstomstandigheden in winkels en overdekte markten veranderen als volgt:
  –   de m² in winkels en overdekte markten gaat naar 4 m² per klant;
  –   de buitenterrassen bieden plaats aan 100% van hun capaciteit met een maximum van 6 personen per tafel;
 • cafés en restaurants zullen hun klanten (50%) binnen kunnen verwelkomen met een limiet van 6 personen per tafel
 • veranderingen in culturele en recreatieve locaties zijn als volgt:
  –  musea zullen hun bezoekers kunnen verwelkomen op 4m² per bezoeker;
  –  bioscopen, theaters, feestzalen met een beperking van 65% van de capaciteit, tot 5.000 personen (le pass sanitaire zal nodig zijn voor meer dan 1.000  
     personen);
  –  de m² in bibliotheken gaat naar 4m² per bezoeker en blijft 1 op 2 stoelen per bezoeker;
  –  festivals met zitplaatsen in de open lucht zullen kunnen plaatsvinden met een capaciteit van 65% tot 5.000 personen (le pass sanitaire zal nodig zijn voor
      meer dan 1.000 personen);
  –  dierentuinen kunnen openen met een capaciteit van 65%;
  –  casino’s kunnen openen met een capaciteit van 50% (le pass sanitaire zal nodig zijn voor meer dan 1.000 personen).
 • beurzen en tentoonstellingen kunnen worden gehouden met een limiet van 50%, tot 5.000 personen (le pass sanitaire zal nodig zijn voor meer dan 1.000
  personen);
 • begrafenisceremonies op begraafplaatsen mogen worden gehouden met een maximum van 75 personen
 • bijeenkomsten van meer dan 10 personen blijven verboden, uitgezonderd rondleidingen
 • hoger onderwijs tot september met 50% face-to-face kan worden voortgezet
 • dansscholen zullen hun lessen (zonder contact) kunnen hervatten met een maximum van 35% per klas
 • Sport:
  –  binnen sporten (gymzalen, sportscholen, overdekte zwembaden) mag weer (behalve contactsporten) met een capaciteit van 50%;
  –  buitensportactiviteiten zijn mogelijk tot een maximum van 25 personen (inclusief contactsporten);
  –  buitensportcompetities voor amateurbeoefenaars mogen worden gehouden tot een maximum van 500 deelnemers;
  –  buitensportlocaties (stadions) zijn toegestaan voor alle beoefenaars (ook voor contactsporten) en toeschouwers (65% van de capaciteit, tot 5.000 zittende
     personen, le pass sanitaire voor meer dan 1.000 personen).

Vanaf 30 juni zijn er weer belangrijke wijzigingen (bijvoorbeeld: einde avondklok) (nog onder voorbehoud!)


Naar het buitenland reizen: wat zijn de eisen vanaf 9 juni?

Vanaf 9 juni 2021 is de reizigersstroom tussen Frankrijk en het buitenland weer opengesteld. De regelingen voor reizen variëren afhankelijk van de gezondheids-situatie in derde landen en de vaccinatie van reizigers. Wat zijn de voorwaarden om op uw volgende vakantie te reizen?
Service-Public.fr
legt de regels uit die van toepassing zijn op elke categorie.

Vanaf 9 juni 2021 worden de reisbeperkingen die zijn aangenomen in het kader van de gezondheidscrisis van het coronavirus versoepeld voor mensen die volledig zijn gevaccineerd of geïmmuniseerd. De landen worden ingedeeld in groene, gele of rode zone volgens de ernst van de gezondheidssituatie en de maatregelen ter bestrijding van epidemieën zijn aangepast aan deze classificatie.

“Groene” landen: weinig verspreiding van het virus:

Vanaf 8 juni 2021 zijn de landen die in de groene zone zijn ingedeeld, die van de Europese Economische Ruimte (dat wil zeggen alle EU-landen plus Liechten-stein, Noorwegen en IJsland).

Bij aankomst in Frankrijk wordt aan alle reizigers ouder dan 11 jaar uit een groen land gevraagd:

 • ofwel een negatieve PCR- of antigeentest van minder dan 72 uur;
 • of bewijs van vaccinatie.

Komend uit of gaand naar deze landen zijn er geen dwingende redenen vereist.

Uitgezonderd:

 • ingezetenen van grenswoongebieden voor verplaatsingen binnen een straal van 30 km rond hun woning gedurende een periode van minder dan 24 uur;
 • beroepsbeoefenaren in het wegvervoer als onderdeel van hun dienstreizen over land wanneer deze reizen minder dan 24 uur duren binnen een perimeter bepaald door een straal van 30 km rond de woonplaats of een noodgeval hebben of een frequentie die onverenigbaar is met het uitvoeren van een screeningstest of examen

“Oranje” landen: actieve verspreiding van het virus:

De oranje zone betreft dus alle landen die niet zijn ingedeeld in groene en rode zones.

Bij aankomst in Frankrijk wordt aan alle reizigers ouder dan 11 jaar uit een oranje land gevraagd :

 • een negatieve PCR- of antigeentest van minder dan 48 uur;
 • en een bewijs van zijn/haar vaccinatie. Indien niet gevaccineerd, dient de reiziger naast de negatieve test te overleggen:
  • een document dat een dwingende persoonlijke of familiale reden, een dringende gezondheidsreden of een professionele reden die niet kan worden uitgesteld, rechtvaardigt;
  • een verklaring op erewoord verklaren dat hij/zij bij aankomst op het nationale grondgebied een eventuele test of screeningsonderzoek accepteert en zich ertoe verbindt zich bij aankomst 7 dagen te isoleren en na deze periode een screeningtest uit te voeren.

Het is mogelijk om Frankrijk te verlaten om naar landen te gaan die als oranje ” zijn geclassificeerd, maar het is noodzakelijk om te rechtvaardigen dat de reis wordt gemaakt om een dwingende reden, tenzij men is ingeënt. Een attest van vertrek uit het grondgebied is beschikbaar op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is ook noodzakelijk om de toegangsvoorwaarden in het land van bestemming te controleren.

De “rode” landen: actieve verspreiding van het virus, aanwezigheid van zorgwekkende varianten

De landen die in de rode zone zijn ingedeeld zijn op 8 juni 2021: Zuid-Afrika, Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turkije, Uruguay .

Bij aankomst in Frankrijk wordt aan alle reizigers ouder dan 11 jaar uit een rood land gevraagd :

 • een document dat een dwingende persoonlijke of familiale reden, een dringende gezondheidsreden of een professionele reden die niet kan worden uitgesteld, rechtvaardigt;
 • een negatieve PCR- of antigeentest (alleen als deze gericht is op het N-eiwit van het virus) van minder dan 48 uur;
 • een verklaring op erewoord getuigen:
  • stem ermee in om bij aankomst op het nationale grondgebied een screeningstest of -onderzoek te ondergaan;
  • zich ertoe verbinden om bij aankomst 7 dagen in zelfisolatie te gaan en na deze periode een screeningstest te ondergaan;
  • inentingsbewijs kunnen overleggen. Als hij niet is ingeënt, wordt hem bij aankomst in Frankrijk een 10-daagse quarantaine opgelegd.

Het is mogelijk om Frankrijk te verlaten om naar een land te gaan dat geclassificeerd is als rood, maar alleen als de reis wordt gemaakt om een dwingende persoonlijke of familiale reden, een gezondheidsreden die verband houdt met een noodsituatie of een professionele reden kan niet worden uitgesteld. Een attest van vertrek uit het grondgebiedis beschikbaar op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is ook noodzakelijk om een PCR-test of een negatieve antigeentest van minder dan 48 uur voor te leggen. Het wordt aanbevolen om u te informeren over de voorwaarden voor binnenkomst in het land van bestemming.

Update 19 mei 2021

Veranderingen vanaf 19 mei (nog onder voorbehoud):

Musea, terrassen, films … Alles gaat zeker weer open vanaf woensdag 19 mei. Maar niet op de oude manier. “De heropening zal alleen slagen als ze kan rekenen op de betrokkenheid van iedereen. Dit veronderstelt het respect, door alle Fransen, voor een tijdlang, van de maatregelen en de veiligheidsregels die iedereen al meer dan een jaar kent”, aldus Jean Castex. Een roep om individuele verantwoordelijkheid die strikt omkaderd wordt door regelgevende maatregelen, gezondheidsnormen en meetinstrumenten die worden opgelegd.

Wat gaat weer open, en hoeveel m² per persoon?

 • Avondklok: De avondklok wordt verplaatst naar 21.00 uur 
 • Terrassen van bars, cafés en restaurants: 50% van de capaciteit, tafels van maximaal 6 personen. Men mag niet naar binnen gaan. Binnen is waarschijnlijk weer mogelijk vanaf 9 juni. Voor kleine terrassen, met minder dan tien tafels, is er geen capaciteitsbeperking, maar de tafels moeten gescheiden worden door muren, platen of zelfs planten.
 • Musea, winkels en overdekte markten: 8 m² per bezoeker
 • Bioscopen, feestzalen en feesttenten: In de bioscoop is de regel 1 stoel op 3 , met een max capaciteit van 35% en een plafond van 800 personen, specificeert Jean Castex
 • Bibliotheken: 1 stoel voor 2 personen
 • Dierentuinen buiten: 50% van de capaciteit
 • Casino’s: 35% van de capaciteit
 • Hydrotherapie: mag hervatten bij 50% van de capaciteit
 • Skiliften: voor 50%
 • Festivals met zitplaatsen buiten: kunnen plaatsvinden: 35% tot 1000 personen
 • Bijeenkomsten: zijn nog steeds verboden voor meer dan 10 personen in de openbare ruimte, behalve in het geval van rondleidingen
 • Privébijeenkomsten: Voor privébijeenkomsten “handhaven we de aanbeveling van zes personen voor de periode mei-juni, en we zullen deze tegen de zomer opnieuw evalueren”, aldus Jean Castex.
 • Gebedshuizen, bruiloften etc: moet rekening worden gehouden met één stoel op drie, verspringend tussen elke rij
 • Begrafenisceremonies: max 50 personen
 • Het hoger onderwijs: kan worden hervat met 50%
 • Dans: hervatting van lessen voor minderjarigen
 • Buitensportactiviteiten: maximaal 10 personen, alleen zonder contact
 • Sporthallen: 50%
 • Buitensportwedstrijden: zijn toegestaan voor amateurs tot maximum van 50 personen, maar zonder contact
 • Buitensportinrichtingen (stadions) of overdekt (zwembaden): Voor toeschouwers: 35%, tot 1.000 personen (zittend, niet staand)
 • De gezondheidspas (vanaf 11 jaar) is alleen vereist in situaties van grote bijeenkomsten, waarbij meer dan duizend mensen tegelijkertijd samenkomen, niet in het dagelijkse leven van de Fransen
 • Telewerken: wordt gehandhaafd
 • Fanzones: In het sportieve hoofdstuk kunnen er ‘fanzones’ zijn voor eurovoetbal, maar dan met een aangepast gezondheidsprotocol. Wat betreft de Tour de France, “zullen we de gezondheidspas niet opleggen voor toeschouwers langs de kant van de weg. Het zou ook onmogelijk zijn”.

Update 12 mei 2021

Premier Jean Castex heeft de voorwaarden voor het afsluiten van de beperkende maatregelen uiteengezet, met name vanaf 19 mei.
Premier Jean Castex zei maandag in een interview: “Ik zeg het op de duidelijkste manier: we zijn eindelijk bezig om duurzaam uit deze gezondheidscrisis te komen”. We naderen het doel en dat is  goed nieuws
Maar zelfs als “we het doel bereiken”, zal deze “exit op een progressieve, zorgvuldige en begeleide manier gebeuren”, benadrukt hij. “Hiervoor is ons systeem in balans en voorziet het in extra maatregelen voor het geval de epidemische situatie lokaal uit de hand loopt”. Gevraagd naar de mogelijkheid van een “vierde golf”-epidemie, is Castex van mening dat “niets mag worden uitgesloten en dat wij uiterst waakzaam moeten blijven”.

Update 29 april 2021

Dit is de vierstappenkalender die vandaag onthuld is door Emmanuel Macron

Het deconfinement wordt opgesplitst in vier verschillende fasen in de periode van maandag 3 mei tot en met woensdag 30 juni:

Belangrijke onderdelen:

 • avondklok
 • winkels
 • restaurants
 • sporthallen

De belangrijkste maatregelen zijn:

Eerste etappe op 3 mei:

 • Zoals gepland worden reisbeperkingen binnen 10 km van huis opgeheven
 • De avondklok blijft gehandhaafd
 • Telewerken blijft gehandhaafd
 • Heropening van hogescholen
 • Heropening van middelbare scholen
 • Einde van het certificaat voor reizen overdag
 • Opheffing van beperkingen voor reizen naar andere departementen

Tweede etappe op woensdag 19 mei:

 • De avondklok wordt verplaatst naar 21.00 uur
 • Telewerken wordt gehandhaafd
 • Heropening van winkels
 • Heropening van de terrassen van het restaurant en de bar, tafel voor maximaal 6 personen
 • Heropening van musea, monumenten, bioscopen, theaters, voorstellingszalen met zittend publiek (800 binnen, 1000 buiten)
 • Heropening van buiten- en binnensportfaciliteiten voor toeschouwers (800 binnen, 1000 buiten)
 • Hervatting van sportactiviteiten op binnen- en buitenplaatsen met aangepaste protocollen
 • Bijeenkomsten van meer dan 10 personen zijn verboden

Derde etappe op woensdag 9 juni:

 • Avondklok verschoven naar 23.00 uur
 • Versoepeling van telewerken
 • Heropening van cafés en restaurants binnen, tafels voor maximaal zes personen
 • Mogelijkheid om tot 5.000 mensen te huisvesten in plaatsen van cultuur en sportinrichtingen (gezondheidspas)
 • Heropening van sporthallen en uitbreiding van de sportbeoefening naar contactsporten buiten en contactloos binnenshuis
 • Heropening van beurzen, mogelijkheid tot 5.000 personen (sanitairpas)
 • Ontvangst van buitenlandse toeristen (met gezondheidspas)

Vierde etappe woensdag 30 juni:

 • Einde van de avondklok
 • Einde van de meetgrenzen volgens de plaatselijke gezondheidssituatie in instellingen die openstaan voor het publiek, handhaving van barrièrebewegingen en sociale afstand
 • Toegang tot elk evenement dat meer dan 1000 mensen binnen en buiten samenbrengt (sanitairpas)
 • Maximale limiet van het aanwezige publiek aangepast aan de gebeurtenissen en de plaatselijke gezondheidssituatie
 • Discotheken blijven gesloten

Deelname aan evenementen met meer dan 1.000 personen zal mogelijk zijn, maar met een gezondheidspas, dat wil zeggen een negatieve test van minder dan 72 uur of een certificaat van immuniteit.

Deze pas “zal nooit een toegangsrecht zijn dat de Fransen onderscheidt”, verzekerde Emmanuel Macron, waarbij hij specificeerde dat het “niet verplicht zou kunnen zijn” in restaurants, theaters en bioscopen. “Aan de andere kant, op plaatsen waar menigten zich mengen, zoals stadions, festivals, beurzen of tentoonstellingen, zou het absurd zijn om er geen gebruik van te maken”, vond hij.

 

Frankrijk introduceert als een van de eerste landen in Europa een digitaal vaccinatiepaspoort

Het digitale document zal eerst gebruikt worden voor binnenlandse vluchten naar het eiland Corsica. Daarna wordt het uitgerold voor vluchten naar Franse overzeese gebieden, zoals Guadeloupe, Martinique en Réunion (Réunion is een eiland en Frans overzees departement in Afrika ten oosten van Madagaskar en ten westen van Mauritius. Een oude benaming die in 1848 werd afgeschaft, is Île Bourbon).

Het gaat om een digitaal certificaat waarop aanvankelijk alleen de resultaten van een coronatest zullen staan. Je kan het downloaden en printen of oproepen via een app op je smartphone, de app die ook gebruikt wordt voor contacttracing (of app TousAntiCovid). Vanaf 29 april zal je er ook een bewijs van vaccinatie op kunnen downloaden.

QR-code

Op het certificaat zal een QR-code staan, die onder meer informatie bevat over welke test of welk vaccin gebruikt werd en door wie en wanneer die afgenomen of toegediend werden. Die code kan gescand worden door onder meer politie, douane en vliegmaatschappijen. Het moet fraude tegengaan met valse documenten.

Het certificaat lijkt een voorloper te zijn van de digitale groene pas die de Europese Unie (wordt pas na 17 juni ingevoerd) wil introduceren en die het mogelijk moet maken om weer wat vrijer te reizen tussen de lidstaten. Om zo’n groene pas te krijgen, zal je gevaccineerd moeten zijn, een negatieve coronatest afgelegd moeten hebben of besmet geweest moeten zijn met het coronavirus.

Zelftests die in de apotheek te koop zijn: hoe moet je die gebruiken?

Klik hier voor meer informatie

COVID-19: Update 22 april 2021

Persconferentie 22 april 2021:

Jean Castex  werd deze keer vergezeld door Jean-Michel Blanquer (de minister van Onderwijs),  Olivier Véran (de minister van Volksgezondheid) en Gérald Darmanin (de minister van Binnenlandse Zaken). Het was een langverwachte toespraak.

Jean Castex handhaaft de doelstelling om de activiteiten rond half mei te heropenen als de situatie het toelaat.

“De piek van de derde golf van de epidemie lijkt achter ons te liggen, met een echte daling van de virale circulatie gedurende tien dagen”, kondigde de Franse premier Jean Castex donderdag aan. Hij was verheugd dat de gezondheidssituatie was verbeterd.

 • “Winkels, bepaalde culturele en sportieve activiteiten en de terrassen zouden rond half mei eventueel kunnen heropenen, afhankelijk van de gezondheidssituatie en onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zullen worden uitgewerkt in de komende dagen“, verklaarde  Premier Jean Castex.
 • Hij bevestigde ook dat de reisbeperkingen die sinds het begin van de maand in het hele land van kracht zijn, op 3 mei zullen worden opgeheven. Vanaf 3 mei zal het dus mogelijk zijn om overdag meer dan 10 km van huis te reizen.
 • De avondklok vanaf 19.00 uur blijft echter gehandhaafd en zal tot nader order gelden. Half mei zal de situatie weer bekeken worden.
 • De schoollessen worden volgende week zoals gepland hervat met een zeer strikt gezondheidsprotocol. Terug naar school in twee fasen:
  Samen met minister van Volksgezondheid Olivier Véran bevestigde Jean Castex de start van het schooljaar op maandag 26 april 2021 voor de basisschool en maandag 3 mei voor le collège en le lycée. Om de kans op besmetting binnen instellingen te verkleinen, worden 400.000 speekseltesten verspreid op basisscholen, met een streefcijfer van 600.000 medio mei.
  Op het gebied van middelbare scholen plant de regering zelftests voor kinderen ouder dan vijftien jaar. Het personeel van l’Éducation Nationale zal profiteren van twee tests. Voor middelbare scholieren zullen speekseltesten worden gebruikt. Er zouden dus wekelijks een miljoen Covid-19-tests moeten worden uitgevoerd.
 • Het “grote nieuws” is de inzet van zelftests op middelbare scholen.
 • “Het aantal dagelijkse gevallen daalde in één week met 17% om te worden teruggebracht tot iets meer dan 30.000 per dag, een daling die bijna 80% van de departementen betreft”, zei hij.
 • Fransen van 55 jaar en ouder kunnen zich vanaf aanstaande zaterdag laten vaccineren tegen Covid-19 met het vaccin van Johnson & Johnson, het vierde vaccin dat op het grondgebied beschikbaar is, zei de minister van Volksgezondheid Olivier Véran.
  Frankrijk ontving eind vorige week een eerste zending van 200.000 doses van het vaccin. Er is gewacht op de conclusies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat woensdag verklaarde dat het vaccin een gunstige baten/risicoverhouding heeft, ondanks een “zeer zeldzaam” risico op bloedstolsels.
 • Vanaf zaterdag 24 april 2021 kunnen ook tweedelijns-medewerkers ouder dan 55 jaar kunnen worden ingeënt. Het gaat om buschauffeurs, huishoudsters, vrachtwagenchauffeurs, kassamedewerkers en uitvaartondernemers. 400.000 arbeiders zullen profiteren van deze beslissing.
  “Tot op heden is de drempel van 12 miljoen mensen die de eerste injectie hebben gekregen, overschreden.
  Volgende stap, de twintig miljoen mensen die half mei zijn ingeënt en de opening voor meer dan vijftig jaar voor vaccins”. Volgens Jean Castex zouden tegen deze zomer 30 miljoen Fransen gevaccineerd
  moeten zijn, met de openstelling van het vaccin voor alle leeftijdsgroepen als we het percentage van 2,5 miljoen gevaccineerde mensen per week handhaven.
  Een ambitieuze weddenschap die de premier wil aangaan met
  de uitzonderlijke samenwerking van verplegend personeel en Franse burgers.
 • Versterkte grenscontroles:
  Laatste punt van deze persconferentie: grenscontroles nu de zomervakantie nadert. Zoals Gérald Darmanin uitlegde, is de beste bescherming tegen varianten het opzetten van een sanitair slot met ongeveer tien dagen quarantaine. Daarom zullen vanaf zaterdag 24 april 2021 voor reizigers uit Brazilië, Chili, Argentinië, Zuid-Afrika en India de redenen om naar Frankrijk te komen worden verminderd. Alleen Franse en Europese staatsburgers die hun hoofdverblijf in Frankrijk hebben, zullen het nationale grondgebied kunnen betreden. Ze zullen een negatieve PCR-test van minder dan 36 uur moeten verantwoorden om aan boord te gaan en zullen bij aankomst worden getest met een antigeentest. Wat het resultaat van hun test ook is, ze zullen worden onderworpen aan een quarantaine van 10 dagen.
  Bovendien moeten passagiers aan de luchtvaartmaatschappij de plaats van hun quarantaine aangeven door middel van een document dat deze plaats bevestigt (bewijs van adres of hotelreservering) en de verenigbaarheid ervan met gezondheidsvereisten en controles. Bij aankomst worden ook deze bewijsstukken gecontroleerd. Uitgangen die zijn toegestaan voor mensen in quarantaine zijn nu alleen tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Aan het eind van de persconferentie zei Jean Castex: “we moeten voorzichtig blijven. Hou vol zo lang als we kunnen. Geef niet te snel op, met het risico dat je alles in gevaar brengt. We boeken vooruitgang dankzij de collectieve solidariteit en de massale inzet van vaccinatie”.

 

COVID-19: Update 3 april 2021

Krachtige maatregelen gelden vanaf 3 april 2021 in heel Frankrijk!

Om te vechten tegen de 3e golf van Covid-19, gelden de reeds genomen maatregelen in 19 departementen nu voor het hele land. De maatregelen gaan zaterdag 3 april 2021 ‘s avonds in en duren 4 weken.

Dit zijn de maatregelen:

 • Avondklok van 19.00 uur tot 06.00 uur overal op het vasteland van Frankrijk;
 • Boete bij overtreding € 135,-;
 • Telewerken minimaal 4 dagen per week waar mogelijk;
 • Niet-essentiële winkels zijn dicht in heel Frankrijk;
 • Hier staat een lijst met winkels die open mogen blijven;
 • Beperkt reizen: alleen woon-werkverkeer en reizen om dwingende redenen (zakenreizen, het begeleiden of ophalen van een kind van een ouder, grootouder of familielid bijvoorbeeld), maar een tolerantie wordt verleend tijdens het paasweekend (tot 5 april 2021) voor degenen die van departement willen veranderen;
 • Overdag niet verder reizen dan 10 km van huis, behalve om een dwingende reden;
 • 10 kilometer rond uw huis, hoe ver kunt u gaan?
  Met verschillende tools die online beschikbaar zijn, kunt u berekenen hoever u kunt reizen binnen een straal van 10 kilometer rond uw huis.
 • De CovidRadius”-site stelt u in staat om een cirkel van 10 kilometer rond een specifiek adres of rond uw positie te bekijken als u uw locatie activeert. Vooral erg praktisch op mobiel, want deze tool stelt je ook in staat om te controleren of je nog binnen een straal van 10 kilometer bent als je loopt;
 • Binnen de omtrek van 10 kilometer is het niet nodig om overdag een certificaat te overleggen. Bij controle wordt om een adresbewijs gevraagd;
 • De avondklok van 19.00 uur blijft bestaan;
 • Gaat u buiten de zone van 10 km dan moet er een attestation ingevuld worden. Hier kunt u het formulier downloaden;
 • Het gebruik van alcohol op de openbare weg wordt verboden. Bij prefectuurbesluit en in samenwerking met de burgemeesters kan de toegang tot bepaalde locaties die geschikt zijn voor buitenbijeenkomsten, zoals kades, banken en pleinen, worden verboden, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden;
 • Bijeenkomsten van meer dan 6 personen op de openbare weg zijn verboden;
 • Thuis: advies is max. 6 personen;
 • Fransen die in het buitenland wonen en naar Frankrijk willen terugkeren, kunnen dat ook op elk moment doen;
 • Kinderdagverblijven, scholen, hogescholen en middelbare scholen zijn vanaf vrijdag 2 april 2021 ‘s avonds gesloten;
 • De voorjaarsschoolvakanties beginnen in alle gebieden op 12 april 2021 en duren 2 weken. De lessen worden hervat op 26 april 2021 in de ochtend face-to-face voor kleuter- en lager onderwijs, op afstand voor middelbare en middelbare scholen;
 • Wandelen met niet meer dan 6 personen binnen de toegestane afstandslimiet;
 • Individuele sportieve activiteiten zoals joggen en fietsen binnen de afstandslimiet;

Om het virus te beteugelen met behoud van het onderwijs en de toekomst van kinderen, wordt de schoolkalender aangepast:

 • Afstandsonderwijs voor scholen, hogescholen en middelbare scholen vanaf 6 april 2021 in de ochtend behalve voor de kinderen van verzorgers en enkele andere beroepen, evenals kinderen met een handicap die de les kunnen bijwonen;
 • Dit geldt ook voor leerlingen van middelbaar beroepsonderwijs en leerlingen die hetzelfde regime zullen volgen als andere middelbare scholieren;
 • Buitenschoolse en buitenschoolse activiteiten worden opgeschort;
 • Harmonisatie van de voorjaarsvakantie voor heel Frankrijk: vanaf 12 april 2021 zijn er twee weken vakantie voor alle schoolzones;
 • Dit impliceert een wijziging van de kalender van de paasvakantie die zou worden uitgespreid naargelang de zone , van 12 april tot 7 mei 2021;
 • Heropening volgens niveaus: de start van het schooljaar vindt voor iedereen plaats op 26 april 2021, fysiek voor kleuter- en lager onderwijs, op afstand voor middelbare en middelbare scholen die op 3 mei 2021 heropenen;
 • Afstandsonderwijs gehandhaafd voor studenten, die echter een dag per week naar hun universiteit kunnen blijven reizen;
 • De wedstrijden die voor de komende 4 weken zijn gepland, worden gehandhaafd en hun organisatorische voorwaarden worden aangepast aan de situatie;
 • Tentamens die niet op afstand kunnen worden afgenomen, worden echter zoveel mogelijk uitgesteld tot de maand mei.

Steunregelingen worden uitgebreid

Ouders die voor hun kinderen moeten zorgen en niet kunnen telewerken, hebben recht op gedeeltelijke werkloosheid en voor werknemers en handelaren, zelfstandigen, ondernemers en bedrijven zullen alle geldende maatregelen worden uitgebreid.

Versnelling van de vaccinatiestrategie
Vaccinatie zal openstaan voor nieuwe doelgroepen volgens dit schema:

 • vanaf 16 april: alle mensen ouder dan 60 jaar
 • vanaf 15 mei: allen ouder dan 50 jaar
 • vanaf half juni: mensen onder de 50 jaar

Het doel blijft om tegen het einde van de zomer alle Fransen boven de 18 die dat wensen te vaccineren.