Bankrekeningen

mastercard-640-transparant

INDIVIDUELE REKENING, GEZAMENLIJKE REKENING: wat zijn de verschillen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een bankrekening na overlijden?

BIJ EEN COMPTE INDIVIDUEL (Individuele rekening):
Het individuele account is eigendom van één persoon. Transacties (opnemen, storten, enz.) kunnen alleen door de rekeninghouder worden uitgevoerd, tenzij hij een volmacht geeft aan een andere persoon.

 • Zodra de bank op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van de rekeninghouder (door familieleden of door een notaris), blokkeert zij de rekening.
 • Er worden geen stortings- of opnametransacties geregistreerd.
 • De bank accepteert de betaling van de volgende kosten (en binnen de limiet van € 5.000,- ):
  –  Begrafeniskosten
  –  Kosten van zorg verleend aan de overledene
  –  Belastingen verschuldigd door de overledene
 • Als er een volmacht op de rekening staat, eindigt deze.
 • Het saldo (positief of negatief) van de rekening wordt tegelijk met de boedel verrekend.

Als de rekening rente oplevert, loopt deze door totdat de bank het saldo heeft betaald.

BIJ EEN COMPTE JOINT (Gezamenlijke rekening “ou”):
Een compte joint is een bankrekening die door minstens 2 personen (de cotitulaires) wordt geopend om het beheer van de gemeenschappelijke uitgaven te vergemakkelijken. De gezamenlijke rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de rekening. Het openen en sluiten van de rekening moet worden ondertekend door alle gezamenlijke rekeninghouders. De bank kan kosten in rekening brengen voor het onderhoud van de rekening. Bankafschriften, post en cheques vermelden de naam van alle mede-rekeninghouders, de cotitulaires, met het woordje ou tussen de namen: “M ou Mme”, “Mme ou Mme”, “X ou Y ou Z”.

De rekeningovereenkomst regelt wat er met de bankrekening gebeurt.
In principe zijn er 2 mogelijkheden:

 1. De rekening blijft open, tenzij de erfgenamen van de overleden mede-eigenaar zich hiertegen verzetten
 2. De rekening blijft de overblijvende rekening van de mede-eigenaar (of wordt automatisch een individuele bankrekening, als er maar één overlevende mede-eigenaar is)

Bij een positief saldo op de dag van overlijden wordt bij de afwikkeling van de nalatenschap vastgesteld welk deel aan de overledene toebehoort.
Bij een negatief saldo kan de bank de langstlevende rekeninghouder(s) vragen om het volledige bedrag van de overeenkomstige bedragen te betalen.

Als de rekening rente oplevert, loopt deze door totdat de bank het saldo heeft betaald.

Bij EEN COMPTE INDIVIS OU COMPTE EN INDIVISION (Gezamenlijke rekening “et”):
De gezamenlijke rekening, ook wel “compte en indivision” genoemd, is een bankrekening van meerdere mede-rekeninghouders, waarop alle transacties (opnemen, storten, etc.) door alle medehouders moeten worden gevalideerd. Bankafschriften, post en cheques vermelden de naam van alle mede-rekeninghouders, de cotitulaires, met het woordje et tussen de namen :
“M et Mme”, “Mme et Mme”.

Zodra de bank op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van een mede-rekeninghouder (door familieleden of door een notaris), blokkeert zij automatisch de gezamenlijke rekening.

 • Het registreert geen stortings- of opnametransacties meer
 • Het saldo (positief of negatief) van de gezamenlijke rekening wordt tegelijk met de gehele boedel verrekend

Als de rekening rente oplevert, loopt deze door totdat de bank het saldo heeft betaald.

Bron: service-public.fr en economie.gouv.fr