bestrijdingsmiddelen

“Le Conseil Constitutionnel” heeft het gebruik van neonicotinoïden* voor drie jaar goedgekeurd, ook al zijn ze schadelijk voor bijen en andere dieren en hebben ze een negatieve invloed op de biodiversiteit.

“Le Conseil” heeft op 10 december toestemming gegeven aan de suikerbietentelers in Frankrijk om voor de komende drie jaar insecticiden te gebruiken die bekend staan als neonicotinoïden. In oktober hebben de Franse parlementsleden een wet aangenomen die het gebruik ervan toestaat. De wet werd toen door meer dan 100 parlementsleden en senatoren die zich ertegen verzetten, doorverwezen naar “le Conseil Constitutionnel”.
Zij hoopten dat “le Conseil” zich tegen de wet zou uitspreken omdat deze in strijd zou zijn met het Franse milieuhandvest, dat sinds 2005 van kracht is.
Maar in een verklaring die gisteren werd vrijgegeven, zei “le Conseil” dat ze vonden dat de wet “in overeenstemming is met de grondwet, rekening houdend met de garanties die van kracht zijn, in het bijzonder beperkingen die het gebruik van het insecticide zullen eindigen op 1 juli 2023”. “Le Conseil” merkte ook op dat de wet bepaalt dat het bestrijdingsmiddel alleen is goedgekeurd voor gebruik als coating op suikerbietenzaden, maar niet rechtstreeks op planten kan worden gespoten. Het nieuws is opgelucht ontvangen door de suikerbietentelers, die naar schatting 280 miljoen euro aan gewassen hebben verloren aan “la jaunisse” (geelzucht), veroorzaakt door bladluizen, terwijl ze te maken hebben met toenemende concurrentie van overzeese producenten. Suikerbieten worden commercieel geteeld voor de suikerproductie. Franck Sander, voorzitter van de suikerbietenbond, vertelde nieuwsbron France Info: “Dit is echt goed nieuws. Maar ecologen zijn uiteraard minder blij met de uitspraak van “Le Conseil Constitutionnel”. Landbouwminister Julien Denormandie voegde eraan toe: “De beslissing die we hebben kunnen nemen over suikerbieten is een kwestie van soevereiniteit.”

* Neonicotinoïden is de aanduiding van een groep werkzame stoffen die verwant zijn aan nicotine. Neonicotinoïden bestrijden schadelijke insecten door het zenuwstelsel van deze insecten aan te tasten. Maar ook bijen kunnen sterven als ze ermee in aanraking komen. En dat is ongewenst, want bijen zijn van levensbelang voor gewasbestuiving. Daarom mag u op open teelten van, voor bijen aantrekkelijke, gewassen niet spuiten met gewasbeschermingsmiddelen met de neonicotinoïden: clothianidin; thiamethoxam; imidacloprid.