Afval bestrijden

Reparatie van elektronische en huishoudelijke toestellen: bonusbedragen stijgen!

Met de reparatiepremie kunt u profiteren van een korting op uw factuur als u een elektrisch of elektronisch product dat niet meer onder de garantie valt naar een erkende reparateur brengt. Op 20 oktober 2023 kondigde Le ministère de la Transition écologique een verhoging of zelfs een verdubbeling van het bedrag van deze steun aan.

Het doel van de reparatiepremie, die in december 2022 is ingevoerd, is om particulieren aan te moedigen hun apparatuur waar mogelijk te repareren in plaats van te vervangen. Deze bonus geldt alleen voor producten die niet meer onder de garantie vallen.

Op 1 januari 2024 gaat het bedrag van de reparatiebonus voor verschillende apparaten omhoog. Het wordt verdubbeld:

 • voor televisies, van €30 naar €60 ;
 • voor wasmachines, van €25 naar €50;
 • voor vaatwassers, van €25 naar €50;
 • en voor wasdrogers van 25 naar 50 euro.

De bonus wordt meer dan verdubbeld voor reparaties aan stofzuigers en gaat vanaf 1 januari van €15 naar €40.

Voor 21 soorten apparaten gaat de reparatiebonus met €5 omhoog. Deze omvatten:

 • laptops, waarbij de bonus stijgt van €45 naar €50
 • fornuizen, waarbij de bonus stijgt van €20 naar €25
 • drones, waarbij de bonus stijgt van €15 naar €20
 • waterkokers, waarbij de bonus stijgt van €10 naar €15

Daarnaast is de drempel voor het activeren van de laptopreparatiebonus (een regeling die slechts op enkele productcategorieën van toepassing is) verlaagd: vanaf 1 januari 2024 moet de reparatierekening ten minste €150 bedragen, tegenover €180 tot die datum.

Vanaf 1 januari 2024 komen 24 nieuwe toestellen in aanmerking voor de reparatiepremie, waaronder :

 • elektrische scheerapparaten, waarvoor een bonus van €15 geldt
 • epileerapparaten waarvoor een bonus van €15 zal worden toegepast
 • magnetrons, met een bonus van € 20
 • mobiele airconditioners, met een bonus van €25
 • printers, met een bonus van €35 die alleen geldt voor reparaties van minstens €150
 • Het criterium van “toevallige breuk” (gebroken scherm van gsm, gebroken handvat van wasmachine, enz.) wordt ook geleidelijk opgenomen in de criteria om in aanmerking te komen voor de reparatiebonus. Vanaf 1 januari 2024 zal € 25 van de factuur worden afgetrokken wanneer u een gebroken gsm-scherm laat herstellen.

Op de website du ministère de la Transition écologique kunt u meer informatie vinden over welke apparaten in aanmerking komen voor de reparatiebonus en de wijzigingen in de bedragen die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn.

Bron: service-public.fr

Al eerder gepubliceerd:

Vanaf 15 december 2022 is het mogelijk elektrische en elektronische apparaten te laten repareren met “le bonus réparation” (reparatie-bonus)!
Doelstelling: consumenten aanmoedigen om de levensduur van hun apparatuur te verlengen in plaats van een nieuw apparaat te kopen in geval van storing. 90% van de defecten blijft tegen-woordig ongerepareerd. Het doel van “le bonus réparation” is het aantal reparaties met 20% per jaar te verhogen en de levensduur van elektrische en elektronische apparaten te verlengen. Deze maatregel is bedoeld om de afvalberg te verkleinen (Loi Agec (anti-afvalwet)). Deze maatregel wordt door bedrijven gefinancierd via eco-organisaties.

“Le bonus réparation” geldt voor producten die niet meer onder de garantie vallen. Het gaat aanvankelijk om een dertigtal catego-rieën en de lijst van apparaten zal tot 2025 jaarlijks worden uitgebreid. Het biedt een vast tarief tussen €10 en €45, afhankelijk van het type apparaat, wat neerkomt op ongeveer 20% van de totale reparatiefactuur.
Voorbeelden van bonussen: €10 voor een koffiezetapparaat, €25 voor een wasmachine of €45 voor een laptop.

Let op: producten die nog onder de garantie vallen, vallen niet onder deze bonus, net als de vervanging van accessoires, batterijen of als het probleem het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Is de factuur inclusief btw lager dan deze bedragen, dan wordt de verhoging niet toegekend. Daarnaast wordt steun verleend voor laptops of computers, all-in-one computers, monitoren, scanners en printers vanaf een drempelbedrag.

Wilt u een reparateur vinden die deelneemt aan de regeling?
Een reparateur kunt u vinden op de website ecosystem.eco.
Hier kunt u meer informatie vinden!

Bron: service-public.fr