Enkele veranderingen per 1 oktober 2023

Start van de terugroepcampagne Covid-19, verandering van de tegemoetkoming voor volwassenen met een handicap, nieuwe bedragen voor de solidaire huurvermindering, persoonlijke hulp bij huisvesting (les aides personnalisées au logementverhoging APL), onroerende voorheffing, wijzigingen in de ecologische bonus, datum van de Allerheiligenvakantie… Hier zijn alle geplande wijzigingen voor oktober.

Gezondheid:

 • De boostervaccinatiecampagne Covid-19 voor kwetsbare mensen is op 2 oktober van start gegaan;
 • “La déconjugalisation de l’allocation adultes handicapés (AAH)” (de verandering van de tegemoetkoming voor gehandicapte volwassenen) treedt op 1 oktober in werking. Vanaf zondag 1 oktober 2023 wordt de wijze van berekening van de gehandicaptentoeslag herzien. Er wordt geen rekening meer gehouden met het inkomen van de echtgenoot. Deze deconjugalisatie zou volgens de regering het mogelijk moeten maken dat 120.000 gehandicapte mensen die als koppel leven hun uitkering zullen zien stijgen;
 • Een behandeling bij uw tandarts wordt duurder. Per 1 oktober 2023 worden tandheelkundige ingrepen en salarissen van kaakchirurgen vergoed tegen 65 of 55% van het conventionele tarief, tegenover 70% tot nu toe. Een aanvullende zorgverzekering zal het verschil, geschat op 500 miljoen euro per jaar, moeten goedmaken;
 • “La Confédération Nationale de la Boulangerie” heeft de inwerkingtreding op 1 oktober 2023 bevestigd van nieuwe eisen om de hoeveelheid zout in baguettes te verminderen. Een maatregel die is opgenomen in het Nationale Voedsel- en Voedingsprogramma. Dit tarief was in juli 2022 al verlaagd naar 1,5 gram zout per 100 gram brood, maar mag dit keer niet hoger zijn dan 1,4 gram zout per 100 gram standaardbrood, 1,3 gram zout per 100 gram speciaal brood en 1,2 gram voor sandwichbroodjes;
 • De griepvaccinatiecampagne begint op 17 oktober.

Huisvesting:

 • “Les aides pesonnalisées au logement (APL)” (gepersonaliseerde huursubsidie) wordt aangepast aan de huurreferentie-index;
 • De bedragen van de solidaire huurverlaging, bedoeld voor huurders van sociale woningen die huursubsidie ontvangen, worden op 1 oktober 2023 herzien;
 • Gas wordt iets duurder, na een kleine daling in september. De benchmarkverkoopprijzen voor aardgas, die elke maand worden vastgesteld door la Commission de régulation de l’énergie, stijgen licht in oktober. De gemiddelde prijs per kWh stijgt van 0,10 euro naar 0,11 euro voor een kook-/warmwatercontract en van 0,08 euro naar 0,09 euro voor een verwarmingscontract. De prijzen van jaarabonnementen blijven ongewijzigd.
 • De maximale hoeveelheid werk die in aanmerking komt voor de MaPrimeRénov Sérénité-regeling is verhoogd.

Geld:

 • Zoals elk jaar wordt “la taxe foncière” in oktober betaald: je hebt tot 16 of 21 oktober 2023 de tijd, afhankelijk van de betalingsmethode die je gebruikt;
 • Het maximum voor het Livret d’Epargne Populaire (LEP) spaarboekje is verhoogd naar €10.000. Deze spaarrekening, die 6% opbrengt, is gereserveerd voor de meest bescheiden huishoudens en overschrijdt het middelenplafond van 21.393 euro per jaar voor een alleenstaande niet. Net als bij het Livret A is de rente vrijgesteld van inkomstenbelasting;
 • Bent u een gepensioneerde ambtenaar? Vanaf 1 oktober 2023 zijn vakantiecheques alleen nog beschikbaar voor actieve ambtenaren. Als u voor deze datum een aanvraag heeft ingediend, wordt deze nog steeds gehonoreerd;
 • Verzendkosten van boeken: Dit is een maatregel waartoe in april werd besloten en die bedoeld is om boekverkopers te helpen de digitale giganten het hoofd te bieden. Vanaf zondag 1 oktober 2023 wordt er een minimumtarief ingevoerd op de verzendkosten van boeken. Voor elke bestelling van minder dan 35 euro is een wettelijke drempel van 3 euro vastgesteld. Boven de 35 euro aankoop kunnen de verzendkosten worden verlaagd tot € 0,01, de drempel die momenteel van kracht is.

Milieu:

 • Vanaf 10 oktober 2023 is de eco-bonus voor nieuwe elektrische auto’s afhankelijk van het behalen van een minimale milieuscore die rekening houdt met de milieu-impact van de productie van het voertuig;
 • In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober 2023 schakelen we over op wintertijd! U moet uw horloge een uur terugzetten.

Justitie:

 • Vanaf 1 oktober 2023 is het verplicht om te proberen geschillen in der minne te schikken voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht. Deze verplichting geldt voor vorderingen tot betaling van een bedrag van maximaal €5.000 en voor bepaalde specifieke geschillen.

Vrije tijd:

 • La Fête de la Science loopt van 6 tot 16 oktober 2023;
 • Een nieuwe ‘DiscoverEU-campagne” waarmee u treintickets in heel Europa kunt winnen.
 • Allerheiligenvakantie: identiek voor alle drie zones, vanaf 21 oktober 2023.

Service-Public.fr