Propluvia

Een voorbeeld van 9 augustus 2020

Op de website van Propluvia (http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp), van Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire Recense, staat een kaartje waarop alle maatregelen in verband met de droogte per departement vermeld staan.

Er zijn 4 niveaus die in verschillende kleuren weergegeven worden:

grijs: waakzaam zijn

geel: alarm betekent een vermindering van minder dan de helft van de onttrekkingen voor landbouwdoeleinden of een verbod tot 3 dagen per week, verbod op nautische activiteiten, verbod op bepaalde uren om tuinen te besproeien en om de auto te wassen

oranje: verhoogd waarschuwingsniveau betekent een verlaging van ten minste de helft van de heffingen voor landbouwdoeleinden, sterkere beperking van de heffingen voor het besproeien van tuinen, het wassen van auto’s, zelfs een verbod op bepaalde heffingen

rood: crisis betekent stopzetting van niet-noodzakelijk gebruik, met inbegrip van gebruik voor landbouwdoeleinden, waarbij alleen het gebruiken met betrekking tot gezondheid, civiele veiligheid, drinkwater of sanitaire voorzieningen zijn toegestaan.

Op 10 augustus 2020 hadden 72 departementen een beperking van het gebruik van water (dat gaat dus verder dan het waakzaamheidsniveau!). De situatie is niet in het hele land hetzelfde. Het grondwaterpeil is bijvoorbeeld lager in de Elzas, Saône- en Rhône en het oostelijk deel van het Centraal Massief. De drempels die tot restrictieve maatregelen leiden, worden op lokaal niveau door de prefectuur vastgesteld. De opgelegde maatregelen in verband met de droogte kunnen slechts voor een beperkte tijd worden voorgeschreven.

www.service-public.fr