Tweestapsverificatie DigiD (vervolg)

Sinds 15 mei dit jaar is een tweestapsverificatie nodig voor de DigiD. Een mooi blog hierover, geschreven door Lou Bartels, slaat de spijker op z’n kop: “hoe moeten bejaarden of mensen, die niet zo handig zijn met apps en internet en koppelcodes en PIN’s en verificaties, dit in godsnaam volbrengen?”
Nu heeft Logius, de digitale dienstverlener van de overheid, laten weten dat ” iedereen die op MijnOverheid wil inloggen dat vanaf volgend jaar alleen maar via tweestapsverificatie – dus via de DigiD-app of sms-controle – kan doen”; verwacht wordt dat dit in de loop van 2020 zal zijn.
Dat de tweetrapsverificatie een probleem kan zijn vanuit het buitenland, hadden Kamerleden via Kamervragen ook al aan de kaak gesteld. Het antwoord van staatssecretaris Knops:
“Ik realiseer mij en betreur dat dit voor een deel van de Nederlanders die in het buitenland wonen en een DigiD willen of moeten hebben tot ongemak leidt en dat zij dit als een probleem ervaren. De gewenste betrouwbaarheid van DigiD en de eisen die deze stelt aan het uitgifteproces laten mij vooralsnog geen andere keuze. Wel bekijkt mijn ministerie samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), mede in het kader van het project “Loket Buitenland”, naar mogelijkheden om de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland op dit punt te verbeteren.”

De SNBN staat o.a. in contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken hierover. Zodra we hierover nieuws te melden hebben geven we het door. Wij maken ons grote zorgen over de praktische uitwerking die deze maatregel (ergens) in 2020 voor Nederlanders buiten Nederland tot gevolg zal hebben.

Bron: Stichting Nederlanders Buiten Nederland

Print Friendly, PDF & Email